Hav respekt for strøm og lad os klare el-installationerne

Elektricitet kræver fagfolk, fordi den i yderste konsekvens kan være livsfarlig. Det er derfor, det er vedtaget ved lov, at du kun med ganske få undtagelser altid skal bruge en autoriseret el-installatør. Eksempelvis os!

Vores referenceramme spænder bredt. Vi betjener både private samt erhverv og industri fra forskellige brancher, og vi gør os umage for, at alle vores kunder får den samme gode oplevelse og kvalitet, uanset opgavens omfang og kompleksitet.

Brug os til installering, reparation og service vedrørende:

Udendørslys

Indendørslys

Elektriske apparater
som fx vaskemaskine, tørretumbler, ovn osv.

Opsætning af antenne
og/eller udlægning af kabler for TV-signal

Byggestrøm
nødvendig strøm for håndværkere på en byggeplads

Kraftstik inde og ude

Herunder kan du være sikker på, at vi ved alt om de nyeste lovkrav, energibesparende foranstaltninger m.m., og den viden deler vi hellere end gerne ud af. På den måde er du altid sikret det bedst mulige resultat.

 

Sådan fungerer en el-installation: En el-installation består grundlæggende af to installationer. Dels stærkstrømsinstallationen, dels kommunikationsinstallationen.

Stærkstrømsinstallation

Denne installation kaldes også for lys- og kraftinstallation og sørger for strøm til lys og kraft til elektriske apparater. I nyere bygninger og boliger er stærkstrømsinstallationen i mange tilfælde styret af en såkaldt intelligent installation (IBI-anlæg). Stærkstrømsinstallationens fire hovedfunktioner:

 

 1. Måling af strøm
  Fra forsyningsselskabet ledes strømmen ind i bygningen til dens elmåler, der måler strømforbruget. Fra elmåleren ledes strømmen til gruppetavlen.
   
 2. Sikring mod fejlstrøm, overbelastning og kortslutning
  I gruppetavlen er de vigtigste komponenter hhv. fejlstrømsafbryderen og gruppeafbryderen. Fejlstrømsafbryderen går også under betegnelsen HFI- eller HPFI-afbryder og beskytter personer og dyr mod at få strøm fra fejlbehæftede apparater og installationer. Kort forklaret afbryder den straks strømmen, hvis strømmen fejlagtigt ledes til jorden fx via et menneske.
   
 3. Fordeling af strøm
  Via kabler fordeles strømmen fra gruppetavlen til bygningens forskellige rum.
   
 4. Brug af strøm
  Ved hjælp af stikkontakter og lampeudtag giver strømmen lys til lamper og liv til apparater. Stikkontakter findes både med og uden afbryder. Forskellen er forbindelse til jord eller ej. Til jord er der tre huller, mens stikkontakter uden jord kun har to. Man plejer at sige, at jordforbindelse giver ekstra sikkerhed, da fejl på strømmen herved føres til jorden via jordlederen.

 

Kommunikationsinstallation

Denne type installation omfatter de forskellige signaler og forbindelser, der også er behov for i en bygning udover elinstallationer. Fx antenneforhold, fiber, internet, telefoni osv.